BG Battery Cleaner & Leak Detector

Fjerner korrosion fra batteripolerne, kablerne og batterisko og registrerer tilstedeværelsen af syre for at advare om potentielle lækager.

SKU: 885 Category:

BG Battery Cleaner & Leak Detector fjerner akkumulerede aflejringer fra batteripolerne, kablerne og batterisko fra ætsende ætsende stoffer, der forkorter batteriets levetid. Den indeholder en unik syredetekterende ingrediens, der bliver rød ved tilstedeværelse af syre. Hvis der opdages syre, er det et tegn på, at der er behov for yderligere rengøring, eller at der er en revne eller lækage omkring polerne.