BG DFC Plus® Easy Treat

BG DFC Plus® Easy Treat holder dieselsystemkomponenter og injektorer rene, forhindrer geldannelse, korrigerer dysefejl, reducerer udstødningsrøg og beskytter motordele mod rust og korrosion. Det indeholder en smørende komponent til beskyttelse mod dieselolie med lavt svovlindhold.

SKU: 2476E Category:

BG DFC Plus® Easy Treat holder dieselsystemkomponenter og injektorer rene, forhindrer geldannelse, korrigerer dysefejl, reducerer udstødningsrøg og beskytter motordele mod rust og korrosion. Det indeholder en smørende komponent til beskyttelse mod dieselolie med lavt svovlindhold. BG DFC Plus® forhindrer ophobet fugt i at fryse til. Det blandes let med alle former for diesel og er en fremragende stabilisator til brændstof. Dette tilsætningsstof til diesel stemmer overens med kravene til lavt svovlindhold i dieselkøretøjer. DPF-, katalysator- og lambdasonde. Indeholder ingen alkohol. En 177 ml flaske behandler 40-150 liter dieselolie.