BG DFC Plus® til Biodiesel

BG DFC Plus® til Biodiesel hjælper med at rense hele brændstofsystemet og styrer brændstofrelaterede aflejringer. Det formindsker risikoen for geldannelse, fremmer fugtseparation, neutraliserer skadelige metalliske forureninger, reducerer udstødningsrøg, stabiliserer brændstof og beskytter motordele mod rust.

SKU: 2401E Category:

BG DFC Plus® til Biodiesel hjælper med at rense hele brændstofsystemet og styrer brændstofrelaterede aflejringer. Det formindsker risikoen for geldannelse, fremmer fugtseparation, neutraliserer skadelige metalliske forureninger, reducerer udstødningsrøg, stabiliserer brændstof og beskytter motordele mod rust. BG DFC Plus® til Biodiesel indeholder ingen alkohol og er sikker til common rail injektorsystemer samt direkte indsprøjtningsmotorer. Dette tilsætningsstof til diesel stemmer overens med kravene for lavt svovlindhold i diesel køretøjer. DPF-, katalysator- og lamdasonde. 3,7 liter behandler 3.800 liter biodiesel.