BG DFC Plus® with Cetane Improver

BG DFC Plus® with Cetan Improver holder dieselsystemkomponenter og injektorer rene, forhindrer geldannelse, korrigerer dysefejl, reducerer udstødningsrøg og beskytter motordele mod rust og korrosion. Det indeholder en smørende komponent til beskyttelse mod diesel med lavt svovlindhold.

SKU: 248E Category:

BG DFC Plus® with Cetan Improver holder dieselsystemkomponenter og injektorer rene, forhindrer geldannelse, korrigerer dysefejl, reducerer udstødningsrøg og beskytter motordele mod rust og korrosion. Det indeholder en smørende komponent til beskyttelse mod diesel med lavt svovlindhold. BG DFC Plus® with Cetan Improver forøger cetan 3-7. Det blandes let med alle former for diesel og er en fremragende stabilisator til brændstof. Dette tilsætningsstof til diesel stemmer overens med kravene for lavt svovlindhold i dieselkøretøjer. DPF-, katalysator- og lambdasonde. Indeholder ingen alkohol. En 325 ml dåse behandler 114 liter dieselolie. 3,7 liter behandler 1.200 liter dieselolie.