BG DFC® with Lubricity

BG DFC® with Lubricity holder dieselsystemkomponenter og injektorer rene, forhindrer geldannelse, korrigerer dysefejl, reducerer udstødningsrøg og beskytter motordele mod rust og korrosion. Det indeholder en smørende komponent til beskyttelse mod dieselolie med lavt svovlindhold.

SKU: 2276E

BG DFC® with Lubricity holder dieselsystemkomponenter og injektorer rene, forhindrer geldannelse, korrigerer dysefejl, reducerer udstødningsrøg og beskytter motordele mod rust og korrosion. Det indeholder en smørende komponent til beskyttelse mod dieselolie med lavt svovlindhold. Det blandes let med alle former for diesel og er en fremragende stabilisator til brændstof. Dette tilsætningsstof til diesel stemmer overens med kravene til lavt svovlindhold i dieselkøretøjer. DPF-, katalysator- og lambdasonde. Indeholder ingen alkohol. En 177 ml flaske behandler 450 liter diesel.